Szakmai önéletrajz

 
 

Név:        Steklács János

fokozat, cím:  Prof., dr. habil., PhD

 

Születési hely, idő: Cegléd, 1970. május 25. 

Munkahely: PTE BTK, Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék

 

Beosztás, munkakör:

 

2021-             egyetemi tanár, PTE BTK Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék

2019-             egyetemi tanár, PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék

2017- 19        egyetemi tanár, ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

2016:              egyetemi tanár

2011-  17      dékán, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

2009-            főiskolai tanár

2010-             tanszékvezető, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék

2009-            intézetigazgató, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Humán Tudományok Intézete

2007-            intézetigazgató, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet

2006-            megbízott intézetigazgató, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet

2005-            főiskolai docens, tanszékvezető, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

2002-            főiskolai adjunktus, megbízott tanszékvezető, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, ,

1998-            tanszékvezető-helyettes, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1996-            főiskolai tanársegéd, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék,

1996-            tanári diploma, Magyar nyelv és irodalom szak, magyar mint idegen nyelv, hungarológia, középiskolai tanár

1988-89:       képesítés nélküli nevelő, kisegítő tagozat, Jászkarajenői Általános Iskola

 

Egyéb munkahelyek, feladatok:

2018             tudományos főmunkatárs, Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar

2012-           témavezető, óraadó, Szegedi Tudományegyetem, BTK Neveléstudományi Doktori Iskola

2012- 15       tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem, BTK Neveléstudományi Intézet

2011:            OFI, Kerettanterv Bizottság

2009-2011:   óraadó, Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar

 

Tanulmányok:

2012:            Habilitált doktori fokozat Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Program

2004:            PhD fokozat, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Program

2001:            szigorlat és abszolutórium az Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programon

1997-2001:   doktorandusz, Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program

1993-96:       egyetemi hallgató, Janus Pannonius Tudományegyetem, magyar nyelv és irodalom szak

1992-93:       egyetemi hallgató, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Intézet, magyar nyelv és irodalom szak

1990-92:       egyetemi hallgató, Miskolci Bölcsész Egyesület, magyar nyelv és irodalom szak

1988:            érettségi, Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd

 

 

Egyéb tanulmányok:

2014:            Tobii Eye Tracking Academic Masterclass, Behavior Researches, Stockholm, Svédország

2008:            Qualifizierung in Diagnostic und Förderung der PISA Risikogruppen im Lesen. Frankfurt, Németország

2004:            Literacy Innovation in Kindergarten Classrooms, nemzetközi szeminárium, Retimon, Kréta, Görögország

2003:            Current Chalanges of Literacy, nemzetközi szeminárium, Huy, Belgium

 

 

Egyesületi, közéleti tevékenység:

2014-            elnök, OTE, Magyar Nyelv és Irodalom Tagozat

2011-15         elnök, OTDK, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Tanulás- és Tanításmódszetani – Tudástechnológiai Szakmai                                 Bizottság

2011-        tag, bíráló, Reading Research Quartely folyóirat szerkesztő- és bírálóbizottsága (USA)

2008-10        tag, bíráló, Reading Research Quartely folyóirat szerkesztő- és bírálóbizottsága (USA)

2007-            tag, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Szakbizottság, Szakmódszertani Albizottság

2007-            köztestületi tag, Magyar Tudományos Akadémia

2007-            tag, EARLI

2006-08:       elnök, HunRA Magyar Olvasástársaság

2006-            tag, Magyar Rektori Konferencia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Albizottsága

2000- 08       tanácstagHunRA, Magyar Olvasástársaság

2000-            tag, IRA (Nemzetközi Olvasástársaság),

2000-06:       képviselő, IDEC (a Nemzetközi Olvasástársaság európai tagországainak egyeztető tanácsa)

1997-            tag, HunRA, Magyar Olvasástársaság,

1995-96:       senior, Kerényi Károly Szakkolégium, JPTE, Pécs

1994-96:       tag, Kerényi Károly Szakkolégium JPTE, Pécs

 

 

Nyelvvizsgák:

Latin, középfok, 

Német, középfok, 

Görög, középfok, 

Angol, középfok.