Kutatási terület, publikácók

 

Kutatási terület: Szemmozgáskutatás, olvasáskutatás, funkcionális analfabetizmus, metakogníció és olvasás, olvasási stratégiák és tanításuk, a szövegértő olvasás képességének fejlesztése.

Publikációs lista: www.mtmt.hu