Kutatási projektek

 

Nemzetközi kutatási pályázatok:

 

ADORE, Adolescent Struggling Readers in European Countries

Olvasási problémákkal küzdő tizenévesek európai országokban.

Socrates, 2006-2009

Státusz: kutató, koordinátor

Koordinátor: Lüneburgi Egyetem

 

BaCuLIT, Basic Curriculum for Teachers’ In-service Training in Content Area Literacy in Secondary Schools

Olvasásra, írásra vonatkozó tantervi elemek a tanárképzési rendszer számára különböző tantárgyak területén a felső tagozaton.

Socrates, 2010-2012

Státusz: kutató, koordinátor

Koordinátor: Lüneburgi Egyetem, Kölni Egyetem

 

Elinet, European Literacy Policy Network

The European Literacy Policy Network ELINET was initiated to gather and analyze policy information; exchange policy approaches, good practice, and initiatives and raise awareness of the importance of acting now to reduce the number of children, young people and adults with low literacy skills by 2020. ELINET is formed of 79 partner organizations from 28 countries.

Comenius, 2010-2012

Státusz: kutató, fejlesztő

Koordinátor: Albertus Magnus University, Köln

 

ISIT, Implementation Strategies for Innovation of Teachers' Professional Development

Az ISIT projekt a 2020-as Oktatási és Képzési Teljesítményértékek, valamint Az Írás-olvasás Kiemelt Szakértői Csoportja (HLGEL 2012) által megfogalmazott két különösen fontos kérdés megoldására nyújt segítséget: az alacsony literációs készségek problémája több európai országban, a tanárok folyamatos szakmai továbbképzésének (CPD) nem kielégítő volta az Európai Unióban.

Comenius, 2012-2014

Státusz: kutató, fejlesztő

Koordinátor: Albertus Magnus University, Köln

 

ELINET 

European Literacy Policy Network

Comenius, 2014-2016

Státusz: kutató, koordinátor

Koordinátor: Albertus Magnus University, Köln

 

BleTeach

Blended Learning, Teaching

Comenius, 2015-2017

Státusz: kutató, koordinátor

Koordinátor: Albertus Magnus University, Köln

 

 

Hazai kutatási pályázatok:

 

Roma tanulók integrációja a fejlődő régiókban.

Szakmaközi együttműködés állami és civil szervezetek között.

Socrates, 1998

Státusz: koordinátor

Koordinátor intézmény: Eötvös József Főiskola, Baja

 

Elítéltek alap-és funkcionális írásbeliséghez kapcsolódó képességeinek felmérése, fejlesztése a sikeres reszocializáció, munkaerőpiaci érvényesülés érdekében.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet pályázata a szak- és felnőttképzési kutatások támogatására, 2007-2008

Státusz: kutatásvezető

Koordinátor: Kecskeméti Főiskola

 

”Olvasás, érték, korszerűség” – informális és nem formális készségek fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében a Kecskeméti Főiskolán és Kecskemét egyes közoktatási intézményeiben

TÁMOP, 2009-2011

Státusz: szakértő

Koordinátor: Kecskeméti Főiskola

 

Komplex szervezetfejlesztés, a munkaerő-piaci és a nemzetközi alkalmazkodóképesség növelése a Kecskeméti Főiskolán

TÁMOP, 2010-2011

Státusz: mentor

Koordinátor: Kecskeméti Főiskola

 

Az értékelés keretei és standardjai. Diagnosztikus mérések fejlesztése

Az oktatási rendszer fejlesztése, a kimeneti eredmények ellenőrzése, 1-6. osztály

TÁMOP, 2009-2011

Státusz: résztvevő

Koordinátor: Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet

 

Metakognícióra alapozott fejlesztés a matematika és az olvasás területén

OTKA-63360, 2006-2010

Státusz: résztvevő

Koordinátor: Szegedi Tudományegyetem, Oktatáselméleti Kutatócsoport

 

Tanulással kapcsolatos meggyőződések összefüggései az adaptív problémamegoldó stratégiák használatával

OTKA-81538, 2010-2013

Státusz: résztvevő

Koordinátor: Szegedi Tudományegyetem, Oktatáselméleti Kutatócsoport