Oktatás, kurzusok

 
PhD képzésben:
 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola:
 •     Olvasáskutatás
 •     Szemmozgásvizsgálat a pedagógiai kutatásban
 •     Reading Literacy, Reading Comprehension
ELTE, Nyelvtudományi Doktori Iskola:
 •     Az olvasáskutatás jelenkori kihívásai 
 
BA képzésben:
 •     Az olvasás, szövegértés tanítása
 •     Az anyanyelvi nevelés tudományos alapjai 
 •     A szemmozgás vizsgálatának alapjai 
 •     Beszédművelés
 •     Hangtan, szófajtan
 •     Stilisztika
 •     Szövegtan
 •     Grammatika
 •     Gyermekirodalom
 •     Mese- és mítoszelmélet
 •     Népköltészet
 •     Theodor Storm és kora
Angol nyelven:
 •     Reading Comprehension   
 •     Introduction to Hungarology
 •     Hungarian Language