Pedagógus fizetések, innovatív szellem, társadalmi megbecsültség érzete (Az OECD 2018- 2020-as eredményei alapján)

2021.09.24 11:54

Pedagógus fizetések, innovatív szellem, társadalmi megbecsültség érzete

(Az OECD 2018- 2020-as eredményei alapján)

 

Sok szó esik a pedagógusok bérezéséről. Az OCD 2018-2020 adatai közül gyűjtöttem néhányat az objektivitás kedvéért. Összességében azt látjuk, hogy a magyar pedagógus fizetések a nemzetközi mezőnyben is nagyon lemaradtak, az adatot szolgáltató országok utolsó előttiek vagyunk, hol a Szlovák Köztársaságot, hol Brazíliát megelőzve.

Fontos tudni a nem szakmabelieknek is, hogy az oktatási rendszer teljesítőképessége nem kis mértékben múlik a benne dolgozók komfort érzetétől, aminek egyik meghatározó komponense a bérek színvonala. Ezért fontos oktatáspolitikai kérdés a tanári bérek színvonala. A jelentős társadalmi, gazdasági fejlődést produkáló országok esetében gyakran tapasztaljuk, hogy jelentős beruházást és strukturális átalakításokat hajtottak végre az oktatási rendszerük fejlesztése céljából. Azt mondanám leegyszerűsítve, hogy általában megéri, ha a kormány, a hatalmon lévők nem kiadásnak, hanem befektetésnek tekintik az oktatásra fordított erőforrásokat.

Az OECD az oktatási rendszerek pandémia alatti teljesítőképességét, a kormányok meghozott intézkedéseit, az infrastruktúrát, a plusz erőforrások ráfordítását és egyéb fontos belső jellemzőit is elemzi. Kiemelném még a pandémia előtti időből, a pedagógusok attitűdjét vizsgáló 2018-as felmérés eredményei közül, hogy a megkérdezett magyar tanárok innovatív attitűdje jóval a 31 megkérdezett állam esetében mért átlag feletti, 86% (OECD-31 átlag: 79%), akárcsak nyitottságuk a változásra, új módszerekre, tanítási formákra (OECD-31: 74%, HU: 80%) (TALIS, OECD, Infoszolg)

Ezzel együtt elszomorító, hogy már a pandémia előtt mértek szerint nemzetközi viszonylatban is nagyon alacsonynak mondható azoknak az aránya, akik társadalmi megbecsülést érzetéről számoltak be (26%). Magyarországon ez az arány még alacsonyabb, a nemzetközi átlag felénél is kevesebb, 12% volt.

Különös és biztató azt látnunk, hogy a magyar pedagógusok a mért, általuk vallott nagyon alacsony társadalmi megbecsülés mellett is ilyen magas arányú innovatív szemlélettel és elkötelezettséggel rendelkeznek, fontos elem lenne Magyarországon olyan új, korszerű, oktatáspolitikát alkotni, amely a fenti helyzetre valamilyen módon reagál, ugyanis valószínűleg ez a mostanra kialakult helyzet, vagyis a tanárhiány, a kirívóan alacsony bérek, a minimális társadalmi megbecsültség érzete és a magas innovatív, reziliens attitűd egészen biztos, hogy nem tartható fenn sokáig.

 

Pedagógus fizetések nemzetközi viszonylatban az OECD adatai szerint (2020, USD)

Tanító, általános és középiskolai tanár, kezdő fizetés

 

 

Óvodapedagógus, 15 pályán töltött év után

 

Általános iskolai tanító, tanár, 15 pályán eltöltött év után

 

Középiskolai tanár, 15 pályán töltött év után

 

 

Education at a Glance, OECD 2020, 2021. https://data.oecd.org/teachers/teachers-salaries.htm

Oktatási rendszerek az új koronavírus járvány idején. Infojegyzet. A Magyar Országgyűlés Hivatala, 2020. ápr. 2020/10.

TALIS 2018 Results (Volume I). Teachers and School Leaders as Lifelong Learners – OECD, 2019

TALIS 2018 Result (Volume II). Teachers and School Leaders as Valued Professionals – OECD, 2020OECD

https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_10_oktatas_COVID-19.pdf/d2d78e9f-ca5e-2d45-466d-6777d21d32d9?t=1586153146764