Steklács János

olvasáskutató, nyelvész, egyetemi tanár

 

 

Újdonságok

Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyözödés

2014.11.09 21:59
  https://www.ntk.hu/cikk/ntkshop/41301 file:///C:/Users/Stekl%C3%A1cs%20J%C3%A1nos/Downloads/Ol

A szemmozgás vizsgálatának lehetőségei az olvasás és a vizuális információfeldolgozás képességének a megismerésében

2014.11.09 08:33
Anyanyelv-pedagógia, 2014/3. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=524
<< 1 | 2

Címkék

A címkék listája üres.