Oktatás, kurzusok

 
 
Magyar nyelven:
 
Kecskeméti Főiskola:
 •     Az anyanyelvi nevelés tudományos alapjai (ea.)
 •     Az olvasás, szövegértés tanítása (szem.)
 •     A szemmozgás vizsgálatának alapjai (szab.vál.)
 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola:
 •     Olvasáskutatás
 •     Szemmozgásvizsgálat a pedagógiai kutatásban
 
Korábban oktatott tárgyak:
 •     Hangtan, szófajtan
 •     Stilisztika
 •     Szövegtan
 •     Grammatika
 •     Gyermekirodalom
 •     Mese- és mítoszelmélet
 •     Népköltészet
 •     Theodor Storm és kora
Angol nyelven:
 •     Reading Comprehension   
 •     Introduction to Hungarology
 •     Hungarian Language